Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikované informatiky

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů aplikované informatiky a učitelství informatiky. Přílohy:

Standardy Akreditační komise pro studijní programy z oblasti aplikovaného managementu

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních oborů nebo programů specifické odborné disciplíny s výchovou odborníků v (ekonomice a) managementu. Příloha:

Standardy pro garance studijních programů podle § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách

V souladu s § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2…

Zpřesňující informace pro akreditaci filologických programů

Po první vlně akreditací filologických programů zhodnotila pracovní skupina pro filologii a literární vědu své zkušenosti a nabízí je odborné veřejnosti formou těchto zpřesňujících informací.…

Doporučení k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků

Doporučení stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory pedagogické, psychologické a kinantropologické k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků.   PS AK pedagogiky, psychologie a kinantropologie doporučuje…

Standardy pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Standardy charakterizují obecné požadavky Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Splnění těchto standardů je podmínkou nutnou, nikoliv…

Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách , § 80(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci…

Kritéria pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

Kritéria Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci studijních programů ve spolupráci se zahraniční vysokou školou