Standardy pro garance studijních programů podle § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách


V souladu s § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2 § 70 zákona o vysokých školách, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí). Standardy Akreditační komise charakterizují požadavky Akreditační komise na garanci studijních programů docenty nebo profesory, kteří jsou zodpovědní za kvalitu a rozvoj studijního programu.


Příloha:

Napsat komentář