Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů

Žádost o prodloužení platnosti akreditace pouze na dostudování stávajících studentů formou dopisu rektora vysoké školy musí obsahovat následující náležitosti. Přílohy:

Bakalářské a magisterské studijní programy – náležitosti žádosti o akreditace, jejich rozšíření a prodloužení platnosti

Doporučená forma žádostí o akreditace bakalářských/magisterských studijních programů – komentář a formuláře Přílohy:

Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola

Informace o vybírání správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola, v souladu se zákonem č. 634/2004…

Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření

Součástí žádosti o udělení / rozšíření / prodloužení platnosti akreditace studijního programu zdravotnického zaměření je též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické…