Požadavky k žádostem o akreditaci studijních programů zdravotnického zaměření


Součástí žádosti o udělení / rozšíření / prodloužení platnosti akreditace studijního programu zdravotnického zaměření je též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.

Týká se zejména bakalářských a magisterských studijních programů:

  • Všeobecné lékařství
  • Zubní lékařství
  • Farmacie
  • Ošetřovatelství
  • Rehabilitace
  • Specializace ve zdravotnictví
  • Veřejné zdravotnictví
  • Zdravotnická bioanalytika
  • a všech dalších studijních programů a jejich oborů, u nichž se předpokládá, že absolventi budou vykonávat zdravotnické povolání.

Zásady:

1)     O vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví je třeba žádat před podáním žádosti o akreditaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2)     Obsah žádosti o akreditaci zaslané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí odpovídat obsahu žádosti, pro kterou Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko.

3)     Protože studijní program prochází obvykle v rámci řízení na Ministerstvu zdravotnictví řadou změn, které zasahují do nabídky předmětů, jejich anotací i profilu absolventa, je nevhodné souběžné předkládání materiálů na obě ministerstva.

4)     V případě prodlužování platnosti akreditace je třeba o stanovisko žádat v dostatečném předstihu, neboť absence stanoviska akreditační řízení zpožďuje a ohrožuje včasnou reakreditaci studijního programu.

 


[1] V souladu s § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Napsat komentář