Nesouhlas Akreditační komise s postupem MŠMT ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu vysoké škole UJAK

Akreditační komise zaslala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. března 2016 dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas s postupem ministerstva ve věci návrhu na odejmutí státního…

Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokého školství

Současná verze standardů a směrnic, jež byla přijata a podepsána minstry školství v Jerevanu v květnu 2015, je klíčovým dokumentem pro zajišťování kvality vysokého školství v evropském prostoru.…