Upozornění k ukončení činnosti Akreditační komise a překládání žádostí o akreditaci


Poslední zasedání Akreditační komise před nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách se uskuteční 13. – 15. června 2016. Vzhledem k tomu, že zákon o vysokých školách stanovuje Akreditační komisi 120 denní lhůtu pro posouzení žádosti o akreditaci, bude možné na tomto zasedání stihnout posoudit a projednat žádosti doručené sekretariátu Akreditační komise nejpozději do 15. dubna 2016. Později doručené žádosti o akreditaci budou projednány podle zákona o vysokých školách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Napsat komentář