Přehled hodnocených doktorských programů po jednotlivých vysokých školách a jejich součástech (2011 – 2013)

Souhrnná data k hodnocení doktorských studijních programů na jednotlivých vysokých školách a jejich součástech.  Přílohy:

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

hodnocení akreditovaných činností (duben 2013) Přílohy:

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

hodnocení akreditovaných činností (duben 2013) Přílohy:

Zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

hodnocení akreditovaných činností (duben 2013) Přílohy: