Nesouhlas Akreditační komise s postupem MŠMT ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu vysoké škole UJAK


Akreditační komise zaslala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. března 2016 dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas s postupem ministerstva ve věci návrhu na odejmutí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK). Akreditační komise zveřejňuje text tohoto dopisu a spolu s ním také dopis, v němž ministerstvo sdělilo Akreditační komisi, že řízení s UJAK nezahájí.

Přílohy:

Napsat komentář