Metodika vnitřního zajišťování kvality Akreditační komise

V souladu se Standardy a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (ESG) AK stanovila postupy zajišťování kvality vlastní činnosti. Pomocí těchto mechanismů nastavuje svou činnost tak, aby jejím prostřednictvím efektivně dosahovala svých cílů formulovaných v misi AK a dílčích cílů vyplývajících z vnitřního a vnějšího hodnocení AK. Metodika vnitřního zajišťování kvality činnosti AK vychází z analýzy poslání AK.

Přílohy:

Napsat komentář