Metodická pomůcka pro hodnocení

Na základě potřeby kodifikace dosavadní praxe a zohlednění revize Standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (ESG) zpracovala AK metodickou pomůcku po hodnocení činnosti vysokých škol, která metodicky zakotvuje stávající postup vycházející ze statutu AK a reflektuje revidované standardy ESG. Obsahem metodické pomůcky je mimo jiné postup hodnocení, metodika posuzování činnosti vysokých škol a uskutečňování akreditovaných činností a doporučená struktura zprávy o hodnocení. 

Přílohy:

Napsat komentář