Standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostoru vysokého školství

Současná verze standardů a směrnic, jež byla přijata a podepsána minstry školství v Jerevanu v květnu 2015, je klíčovým dokumentem pro zajišťování kvality vysokého školství v evropském prostoru. Základní principy by měly stát u vytváření vnitřního systému zajišťování kvality na jednotlivých vysokoškolských institucích a také aplikovány ze strany Akreditační komise při jejich hodnocení. Tyto principy by také měly být zapracovány do odpovídajících vyhlášek a formulování standardů ze strany MŠMT pro nastavování a posuzování kvality vysokoškolských institucí.

Aby Akreditační komise usnadnila práci s těmito standardy a směrnicemi, předkládá neoficiální překlad těchto standardů a směrnic ve zkrácené verzi a zároveň na svých webových stránkách uvádí plnou verzi v anglickém znění.

Přílohy:

Napsat komentář