Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2016

Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2016

A) univerzitní vysoké školy

  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
  • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
  • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  • Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

B) neuniverzitní vysoké školy

  • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Napsat komentář