Upozornění vysokým školám – elektronická verze žádosti


Předkládání žádostí o akreditaci v elektronické podobě

Akreditační komise upozorňuje na stále se opakující problémy, které vznikají při posuzování žádostí o akreditaci předložených na elektronickém nosiči (CD) v nevhodné struktuře nebo formátu (mnoho souborů v několika adresářích, složky, které obsahují spoustu dalších podsložek a tím pádem složité vyhledávání potřebných informací).

Akreditační komise požaduje, aby verze žádosti předkládaná na pevném elektronickém nosiči byla formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelům, ve struktuře a obsahu, které odpovídají tištěné formě. V optimální podobě má jeden soubor reprezentovat jeden studijní program nebo jeden studijní obor v případě, že se program dělí na obory. Názvy souborů by neměly být příliš dlouhé a neměly by obsahovat diakritiku. AK preferuje, aby žádosti byly předkládány ve formátu .pdf. Maximální velikost jednoho souboru je 50 MB.

Napsat komentář