prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, Ph.D.


člen Akreditační komise (první funkčí období od 2011)

V roce 1979 absolvoval obor mezinárodní ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a v roce 1992 na Ball State University, Indiana, USA.
Doktorské studium absolvoval v roce 1996 na Southern Illinois University, Illinois, USA.
V roce 2000 se stal docentem na Central European University v Budapešti, kde se stal v roce 2005 profesorem.
V roce 2009 byl jmenován maďarskym prezidentem univerzitním profesorem v Maďarsku.

Odborně se zabývá hospodářskou politikou, mezinárodními makroekonomickými aspekty a problematikou měnových politik. Je autorem řady časopiseckých a knižních publikací, včetně publikací v zahraničních recenzovaných a impaktovaných časopisech. Od roku 1998 působí na Středoevropské univerzitě v Budapešti (CEU), kde vedl v obdobi 2002-2006 katedru mezinarodnich vztahu a europskych studii, a v obdobi 2007-2011 katedru ekonomie. Působí jako člen mnoha odborných grémií, komisí a orgánů. Aktivně se zabývá problematikou zabezpečování kvality vysokého školství, od roku 2006 zastává funkci člena Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky.

Napsat komentář