Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2011


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2011

A) univerzitní vysoké školy

  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava (s výjimkou HGF)
  • hodnocení doktorských studijních programů

B) neuniverzitní vysoké školy

  • Bankovní institut vysoká škola, a.s., včetně detašovaných pracovišť 

Napsat komentář