Standardy pro studijní programy


Standardy charakterizují obecné minimální požadavky Akreditační komise k projednávání žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů (dále jen „žádosti“). V případě, že se studijní program dělí na studijní obory, požadavky se vztahují k jednotlivým oborům. Vedle standardů Akreditační komise (dále jen „AK“) mohou být pro jednotlivé skupiny oborově příbuzných studijních programů stanovena další specifická kritéria.  


Přílohy:

Napsat komentář