prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.


předseda pracovní skupiny pro technické obory (první funkční období od 2012)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

2006   profesor (Aplikovaná mechanika, VUT v Brně)

1985   CSc. (Strojní inženýrství, Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

1981   Ing. (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

 

Dosavadní působení

2003-dosud   Profesor, ředitel Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

1997-2003     Docent, zástupce ředitele Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

1986-1997     Vědecký a následně odborný asistent na katedře technické mechaniky pružnosti a pevnosti FSI VUT v Brně

1984-1985     Visiting scholar, Department of Civil Engineering, University of Wales, Swansea, UK

 

Vybraná publikační činnost za posledních 5 let

Kubík, P., Šebek, F., Petruška, J., Hůlka, J., Růžička, J., Španiel, M., Džugan, J., Prantl, A.: Calibration of selected ductile fracture criteria using two types of specimens (2014) Key Engineering Materials, 592-593, pp. 258-261

Petruška, J.; Návrat, T.: Computational Simulation of Cross Roll Straightening. (2013) Proceedings SEECCM III, Kos Island. 2013. pp. 141 – 14

Petruška, J., Kubík, P., Hůlka, J., Šebek, F.: Ductile fracture criteria in prediction of chevron cracks (2013) Advanced Materials Research, 716, pp. 653-658

Hůlka, J., Kubík, P., Petruška, J.: Ductile fracture criteria calibration and their application (2012) Advanced Materials Research, 468-471, pp. 1049-1052

Petruška, J., Hůlka, J., Kubík, P.: Computational simulation of small punch test (2012) Applied Mechanics and Materials, 232, pp. 497-501

Petruška, J., Návrat, T., Šebek, F.: A new model for fast analysis of leveling process (2012) Advanced Materials Research, 586, pp. 389-393

Petruška, J.: Problem Based Learning in Engineering Education, (2011) Proc. World Congress on Engineering and Technology, pp.879-882

Petruska, J., Borkovec, J., Hulka, J., Foret, R.: Application of ductile fracture criteria to industrial cutting processes (2011) Advanced Materials Research, 264-265, pp. 913-918

Petruška, J.; Hůlka, J.; Kubík, P.: Ductile Fracture in Simulation of Material Processing.  Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (2011) Seoul, Korea, Techno-Press, pp. 2117 – 2123

 

Výzkumné a vývojové projekty od r. 2009

GA101/09/1630, Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

MPO ČR č. FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot

MPO ČR č. FR-TI1/385, Válečková rovnačka tyčí a trubek

MPO ČR č. FR-TI2/010, Nový dveřní systém dopravních prostředků

MPO ČR č. FR-TI1/264, Vývoj a zhotovení kovářského kolejového manipulátoru

MPO ČR č. FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem

 

Členství v radách a společnostech

Česká společnost pro mechaniku – místopředseda

Vědecká rada Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Předseda oborové komise G1 FRVŠ (2008-2010)

Redakční rada časopisu Engineering Mechanics

Národní komitét IFToMM

Napsat komentář