Informace k žádostem o akreditaci v oblasti lékařství a zdravotnictví


V případě studijního programu zdravotnického zaměření musí žádost obsahovat stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.


Napsat komentář