Doporučení k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků


Doporučení stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro obory pedagogické, psychologické a kinantropologické k habilitačním a profesorským řízením zahraničních pracovníků.  

PS AK pedagogiky, psychologie a kinantropologie doporučuje akreditovaným pracovištím v ČR  při habilitačních či profesorských řízeních zahraničních pracovníků důsledně ověřovat jejich pedagogickou a vědeckou kompetenci (s ohledem na obtížnou přenositelnost národních kriterií pedagogické či vědecké erudice).Při zpracovávání podkladů pro akreditace těchto řízení je vhodné zařadit informaci o tom, jak v případech zahraničních žadatelů pracoviště postupovalo (např. přihlédlo k tomu, že uchazeč nemá možnost v daném oboru realizovat řízení v příslušné zemi; ověřilo, zda  pedagogicky působil v ČR;  posoudilo, zda výzkumně spolupracoval i s  českými institucemi, výrazem čehož jsou společné publikace atd.)

Napsat komentář