Stanovisko k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení akreditace magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“

Akreditační komise projednala žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“…

Vyjádření expertní skupiny k magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika na UJAK Praha, s.r.o.

Vážené studentky, vážení studenti, expertní skupina sestavená z odborníků univerzit zajišťujících obory speciální pedagogiky vycházela při posuzování kritérií praxí z materiálů dodaných UJAK. V mnoha…

Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů

Akreditační komise projednala na svém zasedání č. 2/2015, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. dubna 2015, žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o…

Návrh na řešení situace studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství na UJAK

Návrh na řešení situace vzniklé po zamítnutí žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci na dostudování stávajících studentů navazujícího magisterského studijního…

Stanovisko AK k akreditaci Speciální pedagogiky – učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Stanovisko Akreditační komise k žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijním oborem „Speciální…