Vyjádření expertní skupiny k magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika na UJAK Praha, s.r.o.


Vážené studentky, vážení studenti,

expertní skupina sestavená z odborníků univerzit zajišťujících obory speciální pedagogiky vycházela při posuzování kritérií praxí z materiálů dodaných UJAK. V mnoha případech nebyly v předložených materiálech dohledány příslušné informace o průběhu praxí, školitelích praxí, jejich kvalifikaci atd. (viz stanovená kritéria zveřejněná na webu AK ve Stanovisku AK k žádosti UJAK o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů). Žádáme Vás, abyste případná doplnění či zpřesňující materiály nezasílali jednotlivým členům hodnotícího panelu nebo konkrétním osobám, nýbrž vše směřovali na UJAK, která je předá oficiálně expertní skupině pro následné posouzení.

Členové expertní skupiny

 

Napsat komentář