Stanovisko k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o prodloužení akreditace magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“


Akreditační komise projednala žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK) o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“ pouze na dostudování stávajících studentů a vydala k ní nesouhlasné stanovisko.

Přílohy:

Napsat komentář