Stanovisko Akreditační komise k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. o akreditaci studijního programu Speciální pedagogika na dostudování stávajících studentů


Akreditační komise projednala na svém zasedání č. 2/2015, které se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. dubna 2015, žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijními obory „Speciální pedagogika“ a „Speciální pedagogika – učitelství“.

 

Přílohy:

Napsat komentář