Závěry z jednání zástupců pedagogických fakult a AK k řešení situace na UJAK


Vzhledem k závažné situaci, která nastala v souvislosti s uskutečňováním magisterského studijního programu Speciální pedagogika na UJAK, se sešli zástupci Akreditační komise s vedením pedagogických fakult, které uskutečňují doktorské studijní programy Speciální pedagogiky, aby navrhli řešení, jež by pomohla umožnit dostudování stávajících studentů, zejména studentů 2. ročníku studijního programu.

Přílohy:

Napsat komentář