Návrh na řešení situace studijního oboru Speciální pedagogika – učitelství na UJAK

Návrh na řešení situace vzniklé po zamítnutí žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci na dostudování stávajících studentů navazujícího magisterského studijního oboru „Speciální pedagogika – učitelství“.

Přílohy:

Napsat komentář