Stanovisko AK k akreditaci Speciální pedagogiky – učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Stanovisko Akreditační komise k žádosti obchodní společnosti Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Speciální pedagogika“ se studijním oborem „Speciální pedagogika – učitelství“.

 

Přílohy:

Napsat komentář