doc. Ph.Dr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.


předseda pracovní skupiny pro oborové didaktiky

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby (UK). Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001–2004 studoval doktorské studium Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 se habilitoval v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání.

V letech 2009–2011 souběžně působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum zaměřený na zavádění kurikulární reformy na gymnáziích. Jako analytik se v roce 2014 zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2007–2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace, je členem redakcí a redakčních rad časopisů Orbis scholae, Pedagogika, Journal of Pedagogy. Působí ve vědeckých radách a oborových radách na různých fakultách MU, UK a UP.

Odborně se zaměřuje na problematiku učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku, zkušenosti s vedením kurzů dalšího vzdělávání učitelů získal v projektu COMENIUS 2.1 – EIS.WEB – Europäische innovative Schulentwicklung im World-Wide-Web v Rakousku a Itálii.

 

Projekty řešené v posledních pěti letech:

·         GA 15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy (2015-2017)

·         GA13-21961S Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka (2013-2015)

·         GA ČR 407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2011-2013)

 

Vybrané publikace z posledních pěti let:

Janík, T., Píšová, M., & Spilková, V. (2014). Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 8(3), 133–158.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., & Hublová, G. (2014). Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–176.

Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.

Janík, T., Minaříková, E., & Najvar, P. (2013). Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Einsätze. In U. Riegel, & Macha, K. (Eds.), Videobasierte Kompetenzfosrchung in den Fachdidaktiken (S. 63-78). Münster: Waxmann.

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 5–32.

Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann.

 

Více viz zde:

http://www.muni.cz/people/17210/cv

Napsat komentář