Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2015


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2015

A) univerzitní vysoké školy

 • Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
 • B.I.B.S., a.s.
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Napsat komentář