Ekonomie


předsedkyně:

členové:

 • prof. Ing. Josef Arlt, CSc., FIS VŠE v Praze
 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., ESF MU
 • doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., CERGE UK v Praze
 • doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., VŠH Praha
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., EF JU v Č. Budějovicích
 • prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA, FP VUT Brno
 • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., EF TU v Liberci
 • prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad
 • prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., OPF Karviná SU Opava
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc., PEF MENDELU v Brně
 • prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., FSV UK v Praze
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., ESF MU

Napsat komentář