Filologie a literární vědy


předseda:

členové:

 • PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., FF OU v Ostravě
 • prof. PhDr. Iva Kratochvilová, Ph.D., FPřF SU v Opavě, Universität Würzburg   
 • prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., PedF U Hradec Králové
 • prof. Dr. Stefan Michael Newerkla, Universität Wien
 • prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., FF UK v Praze 
 • doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., FF JU v Českých Budějovicích
 • doc. PhDr. Renáta Pípalová, CSc., PedF UK v Praze
 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., FF MU
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc., FF UP v Olomouci
 • doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., FF UK v Praze
 • tajemnice: Dagmar Holoubková, FF MU

Napsat komentář