gerslova_jana

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.


předsedkyně pracovní skupiny pro ekonomii (druhé funkční období od 2012)

gerslova_jana

V roce 1979 ukončila odborné studium na FFUP v Olomouci, obor historie – germanistika, v letech 1979-1990 působila ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě a věnovala se problematice hospodářských dějin. V letech 1990-1995 působila jako pedagog na nově založené Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné, od roku 1995 dosud na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě, od roku 2005 na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 1996 se habilitovala v oboru Národní hospodářství na Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2004 se stala profesorkou v oboru Ekonomie na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. Úzce spolupracuje s Wirtschaftsuniversität Wien a Technische Universität Dresden jak v pedagogické oblasti, tak také ve vědě a výzkumu.

Je členkou ediční rady časopisu Politická ekonomie v Praze, Národohospodářského v Brně a členkou vědecké rady časopisu Anschnitt při Bergbaumuseum Bochum (SRN).

Je členkou Vědecké rady VŠB-Technické univerzity v Ostravě, členkou Vědecké rady Ostravské univerzity, Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vědecké rady Podnikatelské fakulty VUT Brno. Je předsedkyní stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro ekonomiku. 

Napsat komentář