chadt_karel

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.


člen Akreditační komise (druhé funkční období od 2010)

chadt_karel

VZDĚLÁNÍ:

 • 1970 – 1974                  Gymnázium Kralupy nad Vltavou
 • 1974 – 1979                  Vysoká škola zemědělská, provozně ekonomická fakulta, Praha Suchdol
 • 1987 – 1992                  UK Praha, filozofická fakulta, obor psychologie (dálkové studium)
 • 1985                             Obhajoba disertační práce
 • 1993                             Obhajoba habilitační práce

 

ODBORNÁ PRAXE:

 • 1980 – 1993                  Odborný asistent Katedry řízení ČZU Praha a později docent této katedry
                                                  Zabezpečení výuky předmětů: Řízení podniků, Management,
                                                  Personální management, Psychologie řízení, Komunikace, Asertivita
                                                  Práce ve funkcích: tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry,
                                                  1990 – 1992 proděkan pro pedagogickou činnost
 • 1993                             Vedoucí Útvaru vzdělávání Severočeské vodovody a kanalizace na GŘ Teplice
 • 1994 – 1996                  Vedoucí personálních záležitostí pro závod na výrobu Octavie (příprava celého projektu výstavby nového závodu z hlediska personalistiky – hlavní činnosti: zajištění personálu, výběr, školení, vytváření nové koncepce personalistiky, zajištění výkonné personalistiky pro nově budovaný automobilový závod pro výrobu vozu střední třídy )
 • 1996                             Vedoucí personalistiky výrobních závodů – Hlavní úkol: vybudovat a řídit jednotnou koncepci personální práce všech šesti výrobních závodů Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
 • od 1. 6. 1997                 Vedoucí útvaru Vzdělávání dospělých Škoda Auto (útvar zabývající se vzděláváním zaměstnanců firmy)
 • od 1. 7. 2007                 Ředitel Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpný závod , Škoda Auto
 • od 1. 9. 2013                 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
                        

Ostatní aktivity:

Předseda akreditační komise ČR pro vyšší odborné vzdělávání, člen komise RLZ Svazu průmyslu, , přednášející na Vysoké škole Škoda Auto, člen Komise pro Cenu ministra za výzkum (MŠMT), člen vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managementu v Ústí nad Labem, člen Akademické rady Škoda Auto Vysoké Školy,člen oborové rady Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc

 

Pedagogická činnost:

 • Přednášky „Management „ a „Personální management „ na VŠ Škoda Auto
 • Výuka v kombinovaném studiu FF UP Olomouc
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Člen komise pro SZZ ČZU Praha

 

Projekty:

 • 2007                         člen projektového týmu „ Kriteria a metodika akreditací vyššího odborného vzdělávání. Projekt MŠMT
 • 2008 – 2009              člen týmu MŠMT „ Reforma terciárního vzdělávání „
 • 2009 – 2010              člen odborného projektového týmu iPn MŠMT „ Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram)

 

Publikace za posledních 5 let:

 • Chadt K., Co čeká a co nemine manažery. Moderní řízení 1/2005. ISSN 0026-8720.
 • Chadt K., Etika manažerské práce. Moderní řízení 2/2005. ISSN 0026-8720.
 • Chadt K. : Výzvou jsou inovace. HRM 2/2007 ISSN 1801-4690.
 • Chadt,K. :Podporou učiliště investujeme do budoucnosti. HRM 2/08 Praha 2008 ISSN 1801-4690.
 • Chadt K.: Uplatnění tvořivosti v manažerské praxi. 1.VOX a.s.Praha 2009 ISBN 978-80-86324-75-3.
 • Chadt K, Kouřil L.,Pechová J. : Art of Creativity aneb kreativita jako klíčová kompetence v době změn. UJAK Praha 2009 ISBN 978-80-86723-82-2.

 

Referáty na konferencích:

 • Project Management Forum .15.9. 2005 .IIR Vídeň Téma : Komunikace v projektech.
 • Vzdělávání v EU. 22.10. 2005 FF UK Praha. Téma : Koncepce vzdělávání ve Škoda Auto.
 • Konference : Celoživotní učení – Kroměříž , Zlínský kraj a MŠMZ 12.-13.5. 2005 Téma : Kompetenční strategie ve Škoda Auto. Sborník str. 95-101.
 • Internationale Bildungsleiterkonferenz Lisabon, 31.5.-3.6. 2005 Téma : Trainee program ve Škoda Auto.
 • Interná komunikácia Bratislava IIR Vídeň, 27.9. – 28.9. 2005 Téma : K čemu nám složí interní komunikace a jaké jsou její cíle.
 • Strategie rozvoje kompetencí pro 21. století 13.10. 2005 Téma : trendy ve vzdělávání ve Škoda Auto Edu City a Škoda Auto Coaching.
 • Konference : Celoživotní učení „ Současná realita – budoucnost „ Kroměříž,                          18.-19.5.2006 Téma :„Celoživotní učení ve Škoda Auto „Sborník str. 39-42.
 • Inovace NISAINVEST. Jablonec N/Nis 20.10.2006 :Téma : „Inovace v automobilovém průmyslu„.
 • HRM konference „ Jak udržet kvalitní zaměstnance“ INCOMA Praha 30.10. 2006 : Téma „Učící se podnik : Vzdělávání jako benefit“.
 • Výběr a realizace vzdělávacích a rozvojových programů, TOP VISION Praha 8.11. 2006. Téma : Výběr a realizace vzdělávacích programů ve Škoda Auto“
 • HR Maraton 5,5 HR Jihlava, Jihlava 21.11. 2006 Téma : Management For Future.
 • AEDUCA 2006 FF UP Olomouc 23.-24.11 2006, Olomouc Téma : Vzdělávání zaměstnanců Škoda Auto.
 • FF UK Praha : Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců ve Škoda Auto a.s.
 • AOTS Ostrava mezinárodní konference 17. – 19 9 2007 Nejlepší praktiky v lidských zdrojích. Téma : Vzděláváním k překonávání interkulturních rozdílů.
 • AEDUCA 08 FF UP Olomouc : Talent management ve Škoda Auto. 19.-20. 11. 2008 Sborník CD.
 • Mezinárodní konference „Celoživotní učení – Kroměříž 2009.„ Realizace strategií celoživotního učení ve firmách, vzdělávacích institucích a úřadech Práce. Téma :Celoživotní vzdělávání ve Škoda Auto a.s. Kroměříž13. – 14. 5. 2009.
 • Úvodní konference projektu Q –Ram , Praha 22.10.-23.10. 2009 Téma Pracovní skupiny projektu Q-Ram, jejich funkce a úkoly.
 • Konference projektu „Cesta ke kvalitě“ NUOV Praha 3. 12. 2009 Téma: Zkušenosti s autoevaluací ve SOU ŠKODA AUTO
 • Konference „Projektově zaměřená výuka v kontextu změn terciárního vzdělávání“ MŠMT České Budějovice 24. 2. 2010. Téma Očekávání podniků od profesně zaměřených bakalářských programů.

Napsat komentář