kylousek_petr

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.


předseda pracovní skupiny pro Filologii a literární vědy (druhé funkční období od 2012)

kylousek_petr

Po studiu na Carnotově lyceu v Dijonu (1968-1971) absolvoval francouzštinu, latinu a italštinu (1976), později češtinu (1986) na Filozofické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně, kde také postupně získal další akademické tituly: PhDr. v oboru teorie a dějiny románských literatur (1980), CSc. v oboru teorie literatury a dějiny francouzské literatury (1994), docenturu v oboru v teorie a dějiny francouzské literatury (1998) a profesuru v oboru románské literatury (2006).

Po studiích vyučoval na gymnáziu v Kyjově a středním odborném učilišti potravinářském v Brně, vyjma dvouletí 1982-1984, kdy působil jako lektor češtiny na lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Lektorský post českého jazyka a literatury zastával i v letech 1992-1994 na univerzitě INALCO v Paříži. Roku 1990 nastoupil jako odborný asistent na Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který od roku 1997 řídí. Vysokoškolské působení spojil s úsilím pozvednout úroveň romanistiky, především jejím novým zapojením do mezinárodního kontextu a spoluprací se zahraničními badatelskými centry. Patří mezi zakladatele sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka a literatury Gallica (2000) a jako předseda (2000-2003) a později člen výboru (2003-2006) se zasloužil o rozvoj doktorského studia a organizaci mezinárodních doktorských seminářů. Dostalo se mu za to jmenování rytířem řádu Akademických palem Francouzské republiky (2002). Současně se zapojil do rozvoje kanadských studií v České republice, především ve spojitosti s kanadskou frankofonií. Stal se členem Výkonné rady Central European Asssociation for Canadian Studies/ Association d’Études Canadiennes en Europe Centrale (2004-2009) a jeho činnost byla oceněna Čestným uznáním asociace (Certificat de mérite, 2009). Je také členem Association Internationale des Études Québécoises. Spolupracoval s badatelskými týmy jako Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques (Université de Clermond-Ferrand) a Centre d’études de l’Europe Médiane (INALCO, Paříž). Podílel se také na meziuniversitním badatelském projektu Canons culturels en Europe Centrale (ELTE Budapest, MU Brno, Université Nancy 2, Uniwersytet Warszawski). Byl vedoucím řešitelem tří grantů GAČR.

Je autorem a spoluautorem monografií, slovníkových hesel, odborných článků publikovaných v tuzemsku i zahraničí, odborných i beletristických překladů. Dostalo se mu uznání nadace Český literární fond v rámci Ceny Josefa Jungmanna za překlad románu Borise Viana Motolice a plankton (1995). Je členem redakčních rad recenzovaných časopisů Etudes Romanes de Brno, Echo des Etudes Romanes, Svět literatury. Organizoval a spoluorganizoval některé významné mezinárodní konference (např. Milan Kundera aneb co zmůže literatura, 2009), vystoupil na více než třech desítkách konferencí v zahraničí. Působil také v několika poradních grémiích: jako předseda komise při Ministerstvu kultury ČR pro podporu vydávání překladů české literatury v zahraničí (1998-2000), člen poroty pro Státní cenu za překlad při Ministerstvu kultury ČR (2001), člen podoborové komise pro lingvistiku a literární vědy Grantové agentury České republiky (2004-2006).

Členem Akreditační komise se stal v září 2006. Zároveň vede pracovní skupinu Akreditační komise pro filologii a literární vědy.

 

Nejvýznamnější publikace v České republice:

Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích:

 • Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Beránková Voldřichová, Petr Horák, MY ONI JÁ. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu, Brno: Host 2009, 327 s. (autor s. 9-11, 27-49, 67-124, 130-161); cizojazyčná verze: Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quête de l’identité dans la littérature et le cinéma canadiens, Brno: Masarykova univerzita 2009, 283 s. (autor s. 6-11, 31-43, 57-106, 112-139)
 • Petr Kyloušek, Jeffery Vanderziel, Kateřina Prajznerová, Petr Vurm (eds.), Identity throug Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space – Art, pensée et imaginaire de l’espace canadien, Brno: Masarykova univerzita 2009, 184 s. (spolueditor, autor s. 89-97, Les frontières de Noël Audet).
 • Petr Kyloušek, Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury, Brno, Host 2005, 534 s.
 • Petr Kyloušek, Le Roman mythologique de Michel Tournier, Brno: Masarykova univerzita v Brně 2004, 158 s.
 • Petr Kyloušek, Petr, Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945, Brno: Masarykova univerzita v Brně 2002, 320 s.
 • Jaroslav Fryčer a kol., Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha: Libri 2002. 760 s. (autor 260 hesel)
 • Kolektiv autorů, Světové literatury 20. století v kostce, Praha: Libri 1999. 234 s. (autor kapitoly Francouzská literatura, s. 63-88)

Odborné překlady:

 • Luciano Canfora, Gaius Iulius Caesar, Praha: Vyšehrad 2007, 445 s. (překladatel ½ textu).
 • Gian Biagio Conte, Dějiny římské literatury, Praha: Koniash Latin Press 2003. 790 s. (překladatel 1/6 textu). 
 • Petr Kyloušek, Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu, Brno: Host 2002, 324 s. (editor a překladatel 1/3 textů).
 • Luciano Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha: Koniash Latin Press, 2001. 896 s. (překladatel 1/6 textu).

Beletristické překlady:

 • Hledání Ameriky. Antologie současného quebeckého románu (1980-2000), Brno: Host 2003, 269 s. (překladatel ¼ textů).
 • Boris Vian, Motolice a plankton, Brno: Jota 1995, 160 s. 

 

Články v recenzovaných časopisech:

 • Petr Kyloušek, Indiánský mýtus o „Orfeovi“. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 14/2009, 1-2, s. 131-141.
 • Petr Kyloušek, Václav Černý v Hostu, Svět literatury, Praha: Univerzita Karlova, XVIII, 38, 2008, s. 93-104.
 • Petr Kyloušek, Le merveilleux et la fiction dans le roman historique La Terre promise, Remember! de Noël Audet. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 37, 1, 2007 s. 99-111.
 • Petr Kyloušek, Arne Novák – glosátor francouzské literatury (1900-1914), SPFFBU – Bohemica litteraria, Brno: Masarykova univerzita, V 5-6, 1, 2004, s. 103-115.
 • Petr Kyloušek, Discours politique et discours esthétique de la littérature québécoise des années 1960. Le cas de Miron, Ferron, Godbout, Aquin. In Canadiensia I. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philologica 83., 2004, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 9-16.
 • Petr Kyloušek, Une modernité québécoise. Le cas de Jacques Ferron, Etudes Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita Brno, 52, 1, 2003, s. 109-125.
 • Petr Kyloušek, La poétique subversive des hussards (Nimier, Laurent, Blondin, Déon), Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XXII,1, 2001, s. 7-18.
 • Petr Kyloušek, Georges Bernanos vu par les hussards, Romanica IX, Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 41-46.
 • Petr Kyloušek, La réception du dandysme en France et la tradition courtoise (le cas de Barbey d’Aurevilly), Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univezity Brno, XLVIII, 19, 1999, s. 19-28.
 • Petr Kyloušek, Le dandysme et la tradition courtoise chez Michel Déon, Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XLVII, 18, 1998, s. 57-67.
 • Petr Kyloušek, La narration à distance de Marguerite Yourcernar, Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XLVI, 17, 1997, s. 7-19.
 • Petr Kyloušek, Le centre et la périphérie chez Marguerite Yourcernar, Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XLV, 16, 1996, s. 27-39.
 • Petr Kyloušek, Mythe, roman et temporalité, Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XLIV, 15, 1995, s. 7-14.
 • Petr Kyloušek, Les temps de J.-M.G. Le Clézio, Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, XLIII, 14, 1994, s. 19-34.
 • Petr Kyloušek, Histoire et mythe: en marge de Michel Tournier et d’Umberto Eco, Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, XXIII, 1, 1993, s. 41-50.

 

Nejvýznamnější publikace v zahraničí:

Knižní publikace a kapitoly v knižních publikacích:

 • Nathalie Vincent-Munia, Simone Bernard-Griffiths, Robert Pickering (eds.), Aux origines du poème en prose français (1750-1850), Paris: Honoré Champion 2003, 595 s. (Petr Kyloušek, kapitola Aux origines du poème en prose, s. 384-394).
 • Chantal Delsol, Michel Maslowski, Joanna Nowicki, Mythes et symboles politiques en Europe centrale, Paris: Presses Universitaires de France 2002. 691 s. (Petr Kyloušek, kapitola La figure de l’anti-héros dans la littérature tchèque, s. 399-413).
 • Petr Kyloušek, Max Roy, Józef Kwaterko, Imaginaire du roman québécois contemporain, Brno, Montréal: Masarykova univerzita – Figura, Centre de Recherche sur le texte et l’imaginaire 2006, 215 s. (spolueditor a autor kapitoly L’imaginaire spatial de Jacques Ferron: Le ciel de Québec, s. 201-209).
 • Maria Delaperrière, (Post)modernisme en Europe Centrale. Paris: L’Harmattan 1999, 230 s. (Petr Kyloušek, kapitola Personnages dans l’histoire, s. 49-63).
 • Klaus-Dieter Ertler, Martin Löschnigg, Inventing Canada – Inventer le Canada Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford: Peter Lang 2008. 307 p. (Petr Kyloušek, kapitola Le rêve américain de Noël Audet, s.  65-74).

Články v zahraničních recenzovaných časopisech:

 • Petr Kyloušek, L’oralité dans la littérature canadienne-française et québécoise, Verbum Analecta Neolatina, Budapest: Akadémiai Kiadó, VIII, 1, 2006, s. 89-99.
 • Petr Kyloušek, Un cas de merveilleux romanesque – La Charrette, Atelier du roman, Paris, Montréal: Flammarion – Boréal, 47, 2006, s. 32-40.
 • Petr Kyloušek, La poétique implicite de Roger Nimier: pour une relecture du Hussard bleu et des Épées, Roman 20-50, Lille: Société Roman 20-50, Université Lille 3, 42, 2, s. 73-82.

Články v zahraničních sbornících:

 • Petr Kyloušek, Le drame religieux dans le théâtre de Michel Tremblay, in Literature in Cultural Contexts. Rethinking the Canon in Comparative Perspectives, Halle: Martin-Luther-University, 2009, s. 223-232.
 • Petr Kyloušek, Pour une typologie de modèles identitaires?, in De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui / From the Foundation of Quebec City to Present-Day Canada. Katowice: PARA, 2009, s. 103-115.
 • Petr Kyloušek, Les médiateurs de Jacques Ferron – une interculturalité conflictuelle, in Francophonie et interculturalité, Poznań: Leksem 2008, s. 237-244.
 • Petr Kyloušek, Famille et écriture – naissance de l’écrivain chez Michel Tremblay, in Famille et relations familiales dans les littératures francaises et francophones, Bratislava: SAP – Slovak Academic Press 2008, s. 261-276.
 • Petr Kyloušek, Le métissage selon Jacques Ferron, in Images of Canada: interiors and exteriors – Les Images du Canada: Les intérieurs et les extérieurs, Beograd: Faculty of Philosophy of Niš 2007, s. 235-241.
 • Petr Kyloušek, Littérature et médias – le cas des hussards, in Littérature et médias, Novi Sad: Kiša 2006, s. 43-55.
 • Petr Kyloušek, Entre la négation de l’histoire et l’histoire parallèle (Remarques sur le roman historique tchèque après 1968), in La littérature face à l’histoire. Discours historique et fiction dans les littératures est-européennes, Paris, Budapest, Torino: Centre d’études de l’Europe Médiane 2005, s. 201-217.
 • Petr Kyloušek, Le „pays incertain“ de Jacques Ferron, in Place and Memory in Canada: Global Perspectives / Lieu et mémoire: perspectives globales, Kraków: Polska Akademia Umiejetnosci, 2005, s. 249-258.
 • Petr Kyloušek, La figure de l’anti-héros dans la littérature tchèque, in Mythes et symboles politiques en Europe centrale, Paris: Presses Universitaires de France 2002, s. 399-413.
 • Petr Kyloušek, Les hussards (Nimier, Blondin, Laurent, Déon) ou l’histoire désavouée, in Le Roman de l’histoire dans l’histoire du roman, Katowice: Wydawnictwo Uniwersitetu Śląskiego 2000, s. 215-224. 

Napsat komentář