uhlir_ivan

prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc.


člen Akreditační komise (první funkční období od 2012)

 uhlir_ivan

V roce 1966 absolvoval studijní obor automatizace na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, v roce 1981 se stal kandidátem věd pro obor technická kybernetika, v roce 1990 doktorem věd v oboru energetické stroje a zařízení. Docentem se stal v roce 1983, v roce 1993 byl jmenován profesorem na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze.
K jeho výzkumným zájmům patří především aplikace elektronických měřících a řídicích systémů v průmyslu, diagnostické a řídicí systémy spalovacích motorů a kogenerační a nouzové energetické zdroje. Je autorem řady odborných článků a statí, podílel se na mnoha výzkumných i aplikačních projektech. Z hlediska mezinárodních aktivit se orientuje zejména na spolupráci s vysokými školami z východoasijských zemí. Od roku 2011 je členem pracovní skupiny Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky.

Nejvýznamnější publikace:

Do, M. – Novák, M. – Uhlíř, I.: Vapor Phase Soldering Device and Checking Solder Joints. In Proceedings of the 10th International Conference Process Control 2012 [CD-ROM]. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, 2012, p. C040c-1-C040c-9. ISBN 9788073955007.

Novák, M. – Novák, J. – Čeřovský, Z. – Uhlíř, I.: Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System. In Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010, p. T4-7-T4-11. ISBN 978-1-4244-7854-5.

Novák, M. – Uhlíř, I. – Do, M.L. – Gumalay, R. – Sigalingging, A.A.: Zařízení pro pájení v parách. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 19396. 2009-03-09.

Uhlíř, I.: Elekromechanické kmitání jako možný důvod výpadků elektrorozvodných sítí. In Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 36-39. ISBN 978-80-01-04765-1.

Uhlíř, I. – Čambál, M. – Novák, M. – Novák, J.: Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control. In The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2007, p. 1198-1203. ISBN 1-4244-0783-4.

Napsat komentář