Chemie


předseda:

členové:

  • prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., FCHT U Pardubice
  • prof. Ing. Miroslav Vlček, DrSc., FCHT U Pardubice
  • prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
  • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., PřF MU
  • prof. Ing. František Liška, CSc., PedF UK v  Praze
  • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., PřF MU
  • prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc., FPCHT VŠCHT v  Praze
  • prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., FMMI VŠB–TU Ostrava

Napsat komentář