Geovědy


předseda:

místopředseda:

 • doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., HGF VŠB-TU Ostrava

členové:

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., PřF OU v Ostravě
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., PřF MU
 • prof. RNDr. Bohumil Janský, CSc., PřF UK v Praze  
 • doc. RNDr. Josef Ježek, CSc., PřF UK v Praze 
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, CSc., PřF MU
 • prof. RNDr. Martin Mihajlevič, CSc., PřF UK v Praze
 • Ing. Petr Pruner, DrSc., GÚ AV ČR
 • doc. Ing. Petr Rapant, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava
 • doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., FVT UO v Brně
 • prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., FStav ČVUT v Praze 

Napsat komentář