Lékařství


předseda:

členové:

  • prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., 2. LF UK v Praze
  • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., LF UP v Olomouci
  • prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
  • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., IKEM Praha
  • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,  Ph.D., LF v Plzni UK v Praze
  • prof. MUDr. Anna  Vašků, CSc., LF MU
  • prof. MUDr. Jiří  Zeman, DrSc., 1. LF UK v Praze

Napsat komentář