stuchlikova_iva

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.


předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii (druhé funkční období od 2014)

  stuchlikova_iva

 

V roce 1985 ukončila studium učitelství matematiky a fyziky pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, v roce 1991 pak studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze. V roce 1990 získala vědeckou hodnost kandidátky věd na FF UK (pedagogika), habilitovala se v oboru obecná psychologie na FF MU v Brna v r. 1997 a v r. 2009 byla jmenována profesorkou pedagogické psychologie na Univerzitě Karlově.

Psychoterapeutické vzdělání získala v pětiletém výcviku v rogersovské psychoterapii v PCA Praha. 

Věnuje se otázkám obecné psychologie (zejména motivace a emocí), pedagogické psychologie a intenzivně se zabývá otázkami profesního rozvoje učitelů. Dlouhodobě spolupracuje s řadou podobně orientovaných pracovišť, patří ke zvaným organizátorům sympozií na evropských a světových psychologických kongresech. V roce 2003 byla její výzkumná práce oceněna na Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias v Lisabonu cenou Early Career Award of The Stress and Anxiety Research Society. V roce 2007 působila jako Research Fulbright Scholar na University of Minnesota.

Byla a je řešitelkou českých i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených zejména na emoční determinanty učení a vyučování, na motivační procesy v obecném i školním kontextu a na pedagogicko psychologické otázky přípravy učitelů. Je autorkou či spoluautorkou sedmi monografií a více jak 100 českých a anglických odborných statí. Pracuje v redakční radě časopisu Pedagogika a Pedagogická orientace. Od r. 2011 působí v Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologists Association.

Je předsedkyní stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a předsedkyní stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky (vznikla v září 2010).

Projekty řešené v posledních pěti letech

 • GAČR 407/11/2226 (2011-2013) Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu
 • TEMPUS JEP_41157_2006 (2007-2009) „Post-graduate curriculum development & human resources training for the Psychology Department of the University of Prishtina, Kosovo”
 • FP7, SiS 2008/234870 (2008-2011) Science-Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM).
 • FP7, SiS.2012.2.2.3-1 (2013-2015) Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education (ASSIST-ME).

Vybrané publikace z posledních pěti let

 • Stuchlíková, I., MAN, F. (2009). Motivační struktura jako integrující koncept motivační psychologie. Československá psychologie, 53, 158-171.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., (2010). Motivace a osobnost. In Blatný, M. (Ed.).Psychologie osobnosti. Praha: Grada, s. 137-166.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., (2010).Concept of Inquiry- Based Learning in teachers’ professional development. In Janik, T., Knech, P. (Eds.) New pathways in Professional Development of Teachers. Vienna: LIT Verlag, 2010, pp. 195-201. 
 • STUCHLÍKOVÁ, I., VRBOVÁ, J. (2012). Školní podvádění starších žáků – pilotní studie. Pedagogika, 62, 317 – 331.
 • TRNKA, R., STUCHLÍKOVÁ, I. (2013). Anger coping strategies and anger regultation: gender differences, theory development and future directions. pp. 123-144. Trnka R., Balcar K., Kuska M. (Eds.) Re-Constructing Emotional Spaces: From Experience to Regulation. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken.
 • STUCHLÍKOVÁ, I.,  PETR, J., PAPÁČEK, M. (2013). Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes towards it. In M. H.Hoveid, P.Grey (Eds.) Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education, pp. 167-189. Trondheim: Akademika Publishing.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., VOKROJOVÁ, N. (2013). Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků – specifikum vietnamské kultury. Pedagogika, 63, 5-24.

Napsat komentář