prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.


předseda pracovní skupiny pro zemědělství, lesnictví a potravinářství (první funkční období od 2012)

V roce 1982 absolvoval magisterské studium na Vysoké škole zemědělské v Praze a o rok později nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby, kde působí dodnes.
V roce 1986 se stal kandidátem zemědělsko-lesnických věd, v roce 1994 doktorem věd, habilitoval se v roce 1998 a jmenován profesorem byl v roce 2004 pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat.
Odborně se zabývá reprodukční biologií a biotechnologiemi. Je autorem či spoluautorem řady výzkumných publikací, článků (v časopisech s IF) a statí. Má rovněž bohaté pedagogické zkušenosti – jako přednášející působí na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Zkušenosti má rovněž s problematikou hodnocení kvality zemědělského vysokého školství, působí jako člen pracovní skupiny Akreditační komise pro zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Publikace za posledních 5 let:

Jeseta, Michal; Marin, Matthieu; Tichovska, Hana; et al.:Nitric Oxide-Donor SNAP Induces Xenopus Eggs Activation. PLOS ONE  Volume: 7   Issue: 7  Article Number: e41509, 2012 

Tichovska, H.; Petr, J.; Chmelikova, E.; et al.: Nitric oxide and meiotic competence of porcine oocytes. ANIMAL  Volume: 5   Issue: 9   Pages: 1398-1405, 2011 

Petr, J.; Krejcova, M.; Rajmon, R.; et al.: Activation of protein kinase C suppresses fragmentation of pig oocytes aged in vitro. ANIMAL  Volume: 5   Issue: 4   Pages: 565-571, 2011

Chmelikova, Eva; Jeseta, Michal; Sedmikova, Marketa; et al.: Nitric oxide synthase isoforms and the effect of their inhibition on meiotic maturation of porcine oocytes. ZYGOTE  Volume: 18   Issue: 3   Pages: 235-244,  2010 

Petr, J.; Chmelikova, E.; Krejcova, T.; et al.: Parthenogenetic Activation of Pig Oocytes Using Pulsatile Treatment with a Nitric Oxide Donor. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS  Volume: 45   Issue: 3 Pages: 493-499, 2010

Novotna, Bozena; Petr, Jaroslav; Sedmikova, Marketa; et al.: Effect of different activation modes on DNA integrity of porcine M II oocytes matured in vitro. ZYGOTE  Volume: 18   Issue: 1   Pages: 81-87, 2010

Petr, J.; Chmelikova, E.; Kheilova, K.; et al.: Histone deacetylase inhibition improves meiotic competence but not developmental competence in growing pig oocytes. ZYGOTE  Volume: 17   Issue: 4   Pages: 307-314, 2009  

Krejcova, T.; Petr, J.; Kerjcova, M.; et al.: Effects of cycloheximide or 6-dimethyl aminopurine on the parthenogenetic activation of pig oocytes using pulsatile treatment with nitric oxide donor. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  Volume: 54   Issue: 7   Pages: 293-306, 2009

Chmelikova, E.; Sedmikova, M.; Petr, J.; et al.: Expression and localization of nitric oxide synthase isoforms during porcine oocyte growth and acquisition of meiotic competence. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  Volume: 54   Issue: 4   Pages: 137-149, 2009

Petrova, Ivana; Sedmikova, Marketa; Petr, Jaroslav; et al.: The Roles of c-Jun N-terminal Kinase (JNK) and p38 Mitogen-activated Protein Kinase (p38 MAPK) in Aged Pig Oocytes. JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT  Volume: 55   Issue: 1   Pages: 75-82, 2009

Jeseta, M.; Petr, J.; Krejeova, T.; et al.: In vitro ageing of pig oocytes: effects of the histone deacetylase inhibitor trichostatin A. ZYGOTE  Volume: 16   Issue: 2   Pages: 145-152, 2008

Vodkova, Z.; Rajmon, R.; Petr, J.; et al.: Effects of genistein and genistin on in vitro maturation of pig oocytes. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  Volume: 53   Issue: 1   Pages: 1-8, 2008

Napsat komentář