doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.


předseda pracovní skupiny pro matematiku a teoretickou informatiku (první funkční období od 2012)

Je absolventem oboru matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1975), v roce 1980 získal hodnost kandidáta věd pro obor geometrie a topologie, doktorem věd se stal v roce 1996 a v roce 2002 se habilitoval pro obor algebra a teorie čísel. V letech 1980 – 1995 pracoval v Matematickém ústavu Československé akademie věd a od roku 1996 je zaměstnancem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde mimo jiné vedl osm let katedru algebry.
Předmětem jeho výzkumného zájmu je univerzální algebra, teorie svazů, matematické metody informační společnosti, aplikace obecné algebry v informatice. V těchto oborech publikoval 37 prací. Dlouhodobě spolupracuje na vývoji databázových systémů. Absolvoval řadu stáží na zahraničních univerzitách (zejména v Austrálii, USA, Francii a Rusku), proslovil 14 zvaných plenárních přednášek na zahraničních konferencích. Zkušenosti s hodnocením získal mimo jiné v letech 2010 – 2011 při hodnocení Akademie věd ČR jako předseda hodnotící komise pro sekci matematiky, fyziky a informatiky.

Napsat komentář