Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2009


přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2009

A) univerzitní vysoké školy

 • Doktorské studijní programy na uměleckých vysokých školách (AMU v Praze, JAMU v Brně)
 • Doktorské studijní programy z oblasti oborových didaktik přírodních věd
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
 • Doktorské studijní programy a státní rigorózní zkoušky Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
 • Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
 • Evropský polytechnický institut, s.r.o. – pobočky

Napsat komentář