Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2008


přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2008

A) univerzitní vysoké školy

  • Právnická fakulta ZU v Plzni
  • Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
  • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na filozofických fakultách (FF UK v Praze; FF MU; FF OU v Ostravě; FF JU v Českých Budějovicích)
  • Fakulty podnikatelské VUT v Brně
  • Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • doktorské studijní programy na uměleckých vysokých školách (AMU v Praze; JAMU v Brně; AVU v Praze; VŠUP v Praze)

   B) neuniverzitní vysoké školy

    • Vysoká škola podnikání, a.s.
    • Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
    • Akademie STING, o.p.s.
    • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
    • University of New York in Prague, s.r.o.
    • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
    • Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

     Napsat komentář