Hodnocení vysokých škol a fakult v roce 2010


Přehled plánovaných hodnocení na vysokých školách v roce 2010

A) univerzitní vysoké školy

 • detašovaná pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • detašovaná pracoviště Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava (s výjimkou HGF)
 • detašovaná pracoviště Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

B) neuniverzitní vysoké školy

 • Rašínovy vysoké školy, s.r.o., Brno
 • detašovaná pracoviště Vysoké školy hotelové v Praze, s.r.o.
 • detašovaná pracoviště Středočeského vysokoškolského institutu, s.r.o., Kladno
 • Unicorn College, s.r.o.
 • akreditované činnosti Evropského polytechnického institutu, s.r.o.
 • Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Napsat komentář