Historie


předsedkyně:

členové:

  • doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., FF UK v Praze
  • doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., FF UHK
  • prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK v Praze
  • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., FPřF SU v Opavě
  • prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., FF U Pardubice 
  • doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., HÚ AV ČR
  • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., FHS UK v Praze
  • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., FF JU v Českých Budějovicích
  • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., CMS FIÚ AV ČR  
  • prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., HÚ AV ČR

Napsat komentář