Pedagogika, psychologie a kinantropologie


předsedkyně :

členové :  

 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., PedF MU
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF v H. Králové UK v Praze
 • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PedF MU
 • doc. PhDr. Isabela Pavelková, CSc.; PedF UK v Praze
 • doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D., PedF UJEP v Ústí n. Labem
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., PedF UP v Olomouci
 • prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU 
 • prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.; FTVS UK v Praze
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; PedF UK v Praze
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., PedF UJEP v Ústí nad Labem
 • Mgr. František Tomášek, Asociace profese učitelství
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., FPřHPed TU v Liberci 
 • prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.; PSÚ AV ČR
 • PhDr. Jana Zapletalová; Národní ústav pro vzdělávání
 • tajemnice: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.; PedF JU v Č. Budějovicích

Napsat komentář