Filozofie, teologie a religionistika


předseda:

členové:

  • doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., FF U Pardubice
  • doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., FF OU v Ostravě
  • prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP v Olomouci
  • doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., HTF UK v Praze 

Napsat komentář