Umění a uměnovědy


předseda:

členové:

  • doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., University of Hull (UK) a FF MU
  • doc. Ing. Arch. Irena Fialová, FA ČVUT v Praze
  • doc. Ivan Klimeš, Ph.D., FF UK v Praze
  • prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 
  • prof. MgA. Zoja Mikotová, DF JAMU v Brně
  • prof. Ing. arch. Petr Pelčák, FA VUT v Brně 
  • doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., FF MU
  • akad. malíř Václav Špale, odborník z praxe 
  • prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc., HAMU v Praze 
  • doc. Stanislav Zippe, FA TU v Liberci 

Napsat komentář