Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“

Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“ Akreditační komise je instituce, která působí ve veřejném zájmu; ve své činnosti se vždy…

Stanovisko Akreditační komise k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Stanovisko k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zamítnutí návrhu na omezení akreditace studijních programů uskutečňovaných Univerzitou Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Akreditační komise nesouhlasí…

Stanovisko Akreditační komise k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s.

Stanovisko Akreditační komise k podezření na uskutečňování vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s. Akreditační komise zahájila na svém lednovém zasedání…