Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“


Prohlášení Akreditační komise k článku „Vyjádření MŠMT k mediálnímu nátlaku při rozhodování o akreditacích“

Akreditační komise je instituce, která působí ve veřejném zájmu; ve své činnosti se vždy řídila zákonem a pocitem zodpovědnosti vůči veřejnému zájmu. Všechny závěry a doporučení zveřejňuje, a jsou tak k dispozici. Akreditační komise nemedializuje případy, činí tak novináři, kteří si kladou otázku, proč ministerstvo zamítá či nereaguje na návrhy Akreditační komise ve vztahu k některým vysokým školám, kde byly zjištěny závažné nedostatky při uskutečňování studijních programů.  Veřejnost má právo znát odpovědi na tyto otázky, bez ohledu na to, že jsou ministerstvu nepříjemné. Proč ministerstvo zvažovalo šest měsíců, zda odebrat akreditaci vysoké škole, která nedokázala doložit studijní dokumentaci absolventů studia na pobočce na Ukrajině, kteří magisterský titul získali za jeden semestr studia; nedokázala doložit, jaké předměty a za jakých podmínek byly těmto studentům uznány, kde, jak a před jakou komisí probíhaly státní závěrečné zkoušky, jak probíhaly obhajoby; nedokázala doložit studijní dokumentaci cca 70 maďarských studentů údajně studujících v češtině. Pochybení, kterých bylo nalezeno mnoho, jsou zveřejněna na webových stránkách Akreditační komise. Přijetí rychlých opatření ze strany ministerstva by nebránilo dalšímu prověřování skutečností, spíše naopak. Je proti veřejnému zájmu, aby novináři hledali odpovědi na tyto otázky?  

Přirovnání současné situace k situaci v 50. letech minulého století znamená nejen hlubokou urážku obětí té doby, ale též lze chápat jako zpochybnění základních svobod, zejména práva na informace. Politici a úředníci mají povinnost se veřejnosti zodpovídat, stejně tak i Akreditační komise. Akreditační komise tak činí, svá stanoviska i se zdůvodněním zveřejňuje a na dotazy médií v souladu se zákonem odpovídá.

26. října 2011

Přílohy:

Napsat komentář