Veterinární medicína


předseda:

členové:

  • doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., Městská veterinární správa v Praze
  • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ÚŽFG AV ČR Brno
  • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
  • prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

Napsat komentář